Datenschutzerklärung

Databeskyttelseserklæring for HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG

Også online vil vi gerne tilbyde dig den service, som du forventer af os. Ingen er imidlertid forpligtede til at stille personoplysninger til rådighed. Dog kan der ikke gøres brug af visse ydelser, uden at disse oplysninger stilles til rådighed.

Databeskyttelse og datasikkerhed for gæster og brugere har første prioritet hos HANSA-PARK.

Vi respekterer dine personlige rettigheder. Vi kender betydningen af de personlige oplysninger, vi får af dig som bruger af vores website. Vi respekterer beskyttelsen af dine personoplysninger og vil udelukkende indsamle, gemme eller behandle disse til vores forretningsformål i henhold til de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Databeskyttelseserklæringen oplyser dig om art, omfang og formål med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med vores onlinetilbud og med de tilknyttede websider, apps, funktioner og indhold samt den eksterne websynlighed. Efterfølgende informerer vi dig i henhold til art. 13, 14 og 21 i databeskyttelsesforordningen (GDPR) om vores behandling af dine personoplysninger og om dine krav og rettigheder i henhold til databeskyttelsesbestemmelserne.

I. Ansvarlig

Ansvarlig i henhold til den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og medlemsstaternes øvrige nationale databeskyttelseslove samt andre databeskyttelsesbestemmelser er:

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Am Fahrenkrog 1
23730 Sierksdorf - Tyskland

Telefon: +49 (0)4563/474-0
Fax: +49 (0)4563/474-100
E-mail: info@hansapark.de
Website: https://www.hansapark.de

II. Datasikkerhedsansvarlig

I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til vores datasikkerhedsansvarlige:

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Wolfgang Wiemann
Am Fahrenkrog 1
23730 Sierksdorf - Tyskland
E-mail: datenschutz@hansapark.de

III. Generelt vedr. databehandling

1. Definition af personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle informationer, der kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Som identificerbar anses en fysisk person, der kan identificeres direkte eller indirekte og herunder især ved hjælp af henføring til en identifikator som et navn, et registreringsnummer, et sted, et onlinenummer eller en eller flere karakteristika, der er udtryk for den personlige persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, erhvervsmæssige, kulturelle eller sociale identitet.

2. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, såfremt dette er nødvendigt til at

 • stille et funktionsdygtigt website, en app eller et andet onlinetilbud samt
 • vores indhold og ydelser til rådighed.

Vi indsamler og behandler kun vores brugeres personoplysninger regelmæssigt med disses samtykke, medmindre det ikke er muligt at indhente et forudgående samtykke af reelle årsager, og behandlingen af disse oplysninger er tilladt i henhold til lovbestemmelserne.

Til reklameformål, markedsanalyser og til en hensigtsmæssig udformning af vores internettilbud må vi med anvendelse af pseudonymer udarbejde brugsprofiler. Du er til enhver tid berettiget til at gøre indsigelse mod denne anvendelse af dine data. Brugsprofilerne må vi ikke føre sammen med oplysningerne om bæreren af et pseudonym.

3. Opbevaringstidsrum og sletning af data

Oplysninger kan gemmes, når det er fastlagt af den europæiske eller nationale lovgivende magt i Den Europæiske Unions retlige forordninger, love eller andre forskrifter. Dine personoplysninger slettes eller spærres,

 • når formålet med opbevaringen ophører,
 • når en i de omtalte normer fastlagt opbevaringsfrist udløber, medmindre der foreligger en nødvendighed for en forlænget opbevaring af dataene til kontraktindgåelse eller til kontraktopfyldelse.

4. Retligt grundlag for behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger udelukkende inden for rammerne af lovbestemmelserne, den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og den tyske persondatalov (BDSG).

 • Art. 6, stk. 1, litra a i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) om behandling af personoplysninger, indsamlet med dit samtykke.
 • Art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen om behandling af personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af en kontrakt med dig eller til gennemførelse af tiltag før indgåelse af kontrakten.
 • Art. 6, stk. 1, litra c i databeskyttelsesforordningen om behandling af personoplysninger inklusiv videregivelse til tredjemand som f.eks. skattevæsenet, domstole osv. til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underkastet.
 • Art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen om behandling, der er påkrævet til varetagelse af vores eller tredjemands berettigede interesse, og ved hvilken dine interesser og de elementære rettigheder og friheder ikke overvejer den berettigede interesse. Vores virksomheds berettigede interesse er i reglen forbundet med gennemførelsen af vores forretningsaktiviteter.
 • Art. 6, stk. 1, litra d i databeskyttelsesforordningen i tilfælde af, at den pågældende persons eller en anden fysisk persons livsvigtige interesser gør en behandling af personoplysninger påkrævet.
 • Art. 28 i databeskyttelsesforordningen vedr. en dataoverførsel til IT-firmaet, som vi har overdraget databehandlingen til.
 • § 26 i persondataloven, så vidt dette er nødvendigt for gennemførelsen af et beskæftigelsesforhold.
 • § 4 (1) s. 1 + 2 i persondataloven vedr. videoovervågning i parken.
 • § 4 (3) s. 1 + 2 i persondataloven vedr. videooptagelse i parken.

5. Modtager og videregivelse af data, tredjeland

Inden for vores virksomhed får kun de områder adgang til dine data, der har brug for disse til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det samme gælder også for de af os engagerede serviceringsfirmaer og medhjælpere. Også sagsbehandlere ansat af os i henhold til art. 28 i databeskyttelsesforordningen kan få adgang til de formål, der er beskrevet nærmere i dokumentet. I den forbindelse er der hovedsageligt tale om virksomheder inden for kategorierne IT-firmaer, logistik, trykkerier, telekommunikation, inkasso, rådgivning og consulting samt i givet fald salg og marketing. Personoplysninger overføres kun af os til tredjemand, når det er nødvendigt til de ovennævnte formål, eller når du forinden har givet dit samtykke til dette. En dataoverførsel til tredjelande (lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - EØS) finder ikke sted og er heller ikke planlagt fremover. En videregivelse til adressehandlere eller til andre virksomheder til reklameformål sker ikke.

6. Gyldighedsområde - Ansvar for indholdet på fremmede linksider

De efterfølgende informationer relaterer til og gælder for de nedenfor omtalte domæner og mobile applikationer.

Til vores websites hører følgende domæner:

Til vores mobile applikationer hører:

Vores website indeholder links til andre websites, der styres af uafhængige tredjemænd, selvom disse i givet fald anvender HANSA-PARK-logoer og -mærker og derfor ligner de websites, der gøres tilgængelige af HANSA-PARK. Denne omstændighed bør fremgå af den pågældende, fremmede internetside eller af brugsbetingelserne eller af databeskyttelsesbestemmelserne.

Derfor gælder denne databeskyttelseserklæring ikke for disse. Skulle der under benyttelsen af websites fra disse andre udbydere ske en indsamling, behandling eller afbenyttelse af personoplysninger, bedes du være opmærksom på den pågældende udbyders oplysninger vedr. databeskyttelse. For disses håndtering af databeskyttelse er vi ikke ansvarlige.

HANSA-PARK er heller ikke ansvarlig for opfyldelse af bestillinger eller tjenesteydelser, der gennemføres via det fremmede website.

7. Et overblik over dine rettigheder

Når forudsætningerne er til stede, har du til enhver tid ret til:

 • Oplysninger om de personoplysninger, der vedrører dig
 • Berigtigelse, begrænsning af behandling samt sletning
 • Indsigelse mod behandling
 • Tilbagekaldelse af det databeskyttelsesretlige samtykke
 • Underretning og dataportabilitet
 • Klage til en tilsynsførende myndighed

8. Automatiseret beslutningsformulering

Til begrundelse og gennemførelse af vores kunderelationer sker der ingen automatiseret beslutningsformulering, herunder profilering, i henhold til art. 22 i databeskyttelsesforordningen.

9. Datasikkerhed

Til beskyttelse af dine personoplysninger har vi truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine data er beskyttede mod tilfældige eller overlagte tab, ødelæggelser eller manipulation samt tilgængelighed for personer, der ikke er adgangsberettigede. Vores beskyttelsesforanstaltninger bliver kontrolleret med regelmæssige mellemrum og tilpasset den tekniske udvikling alt efter behov.

10. Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os ret til at tilpasse databeskyttelseserklæringen til de grundlæggende databehandlingsprocesser med jævne mellemrum. Vi orienterer om dette på vores website eller pr. e-mail.

11. Databeskyttelsesretningslinje, brugsbetingelser og almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Databeskyttelsesretningslinjen gælder sammen med vores brugsbetingelser og de almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

IV. Website hansapark.de og serverlogfiles

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Ved alle besøg på vores website vil brugerens efterfølgende, nødvendige adgangsdata til brug og til registrering af brugen automatisk blive gemt på vores server i en protokolfil (log-fil).

 • Anvendt browsertype og -version
 • Det af det tilgående system anvendte operativsystem
 • Internetsiden, hvorfra et tilgående system får adgang til vores internetside (såkaldt referrer),
 • Underinternetsiderne, der via et tilgående system styres til på vores internetside
 • Dato og klokkeslæt for en tilgang til internetsiden
 • En internet-protokol-adresse (IP-adresse)
 • Andre lignende data og oplysninger, der anvendes til afværgelse af fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.
 • Besøgte dokumenter
 • Overført datavolumen

Disse data henføres ikke til bestemte personer. Dataene føres heller ikke sammen med andre datakilder.

Den midlertidige lagring af IP-adressen og de andre omtalte data i systemet er nødvendig, for at gøre vores website tilgængelig på brugerens computer. Til dette må bl.a. brugerens IP-adresse gemmes under hele besøget. Disse formål er også forbundet med vores berettigede interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk.1, litra f i databeskyttelsesforordningen.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen

3. Opbevaringstidsrum

De gemte data slettes, når de ikke længere er nødvendige for indsamlingens formål. Når dine data indsamles til at gøre vores website tilgængelig, er det tilfældet ved afslutningen af det pågældende besøg.

4. Muligheder for indsigelse og sletning

Med henblik på internetsidens drift er det tvingende nødvendigt at indsamle oplysningerne til at gøre vores website tilgængelig og til at gemme disse i logfiles. Af denne grund har brugeren ingen mulighed for at rejse indsigelse.

V. Cookies

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Ved besøg på vores website gemmes der såkaldte "cookies" på brugerens computer.

Ved en cookie er der tale om en lille tekstfil, der gemmes i en filmappe på computeren. Filen bruges til identificering af brugeren under besøget. Cookies kan ikke manipulere brugerens respektive slutenhed og kan til enhver tid - nemmest i browseren - slettes manuelt.

En cookie bruges primært til at gemme oplysningerne om en bruger (eller den enhed, som cookien er gemt på) under besøget, men også efter besøget i forbindelse med et onlinetilbud.

Som temporære cookies eller "session-cookies" eller "transiente cookies" betegnes cookies, der slettes, når brugeren forlader et onlinetilbud og lukker sin browser. I en sådan cookie kan f.eks. indholdet i en varekurv i en onlineshop eller en login-status gemmes.

Som "permanente" eller "persistente" betegnes cookies, der fortsat gemmes også efter lukningen af browseren. Derved kan f.eks. login-status gemmes, når brugerne opsøger dem efter flere dage. På samme vis kan brugernes interesser gemmes i sådan en cookie, der anvendes til måling af rækkevidden eller til markedsføringsformål.

Vi kan anvende både temporære og permanente cookies og orienterer om dette inden for rammerne af vores databeskyttelseserklæring.

Håndteringen af cookies kan du indstille individuelt i din internetbrowser, sådan at cookies kan afvises eller kun accepteres efter bekræftelse. Vi henviser endnu en gang til, at en afvisning af cookies kan føre til, at nogle af bestanddelene i vores applikation ikke fungerer korrekt.

Cookies, her såkaldte "sessioncookies", har til formål at udvide funktionerne i vores internettilbud samt at gøre brugen af disse så komfortabel som mulig.

Formålet med anvendelsen af teknisk nødvendige cookies er at forenkle brugen af websites. Bestemte funktioner på vores internetside kan ikke stilles til rådighed uden anvendelse af cookies,  da browseren i forbindelse med disse funktioner også skal kunne identificeres efter et sideskift. Brugeroplysninger indsamlet af teknisk nødvendige cookies anvendes ikke til udarbejdelse af brugerprofiler.

Anvendelse af analysecookies sker til optimering af kvaliteten af vores website og dettes indhold. Via analysecookies erfarer vi, hvordan vores website benyttes og kan dermed forbedre vores tilbud kontinuerligt.

Databehandlingen sker på baggrund af dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen.

Følgende cookies sættes på HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KGs websites:

På websitet https://www.hansapark.de:

Cookiens navnCookiens artLevetidSat afCookiens formål
PHPSESSIDFunktionelSessionHANSA-PARKNødvendig til websitets funktionalitet, f.eks. til sprogindstillinger.
_et_coidAnalyse2 åretracker GmbHVi får oplysninger om, hvordan vores website benyttes og kan dermed forbedre vores tilbud kontinuerligt. Yderligere oplysninger om disse cookies fra etracker findes i vores databeskyttelseserklæring under punktet „Webanalyse via etracker“ eller på etrackers eget site på https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/
BT_sdcAnalyseSessionetracker GmbH
BT_ctstAnalyseSessionetracker GmbH
cookiesAvailableAnalyseSessionetracker GmbH
Muligvis sætter etracker yderligere cookies. En komplet oversigt over alle etracker-cookies findes på https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/etracker GmbH

På websitet https://my.hansapark.de (Online-Shop):

Cookiens navnCookiens artLevetidSat afCookiens formål
_hp_shop_session_productionFunktionelSessionHANSA-PARKNødvendig til websitets funktionalitet, f.eks. i varekurven eller til kundekontoen.
_et_coidAnalyse2 åretracker GmbHVi får oplysninger om, hvordan vores website benyttes og kan dermed forbedre vores tilbud kontinuerligt. Yderligere oplysninger om disse cookies fra etracker findes i vores databeskyttelseserklæring under punktet „Webanalyse via etracker“ eller på etrackers eget site på https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/
BT_sdcAnalyseSessionetracker GmbH
BT_ctstAnalyseSessionetracker GmbH
Muligvis sætter etracker yderligere cookies. En komplet oversigt over alle etracker-cookies findes på https://www.etracker.com/support/etracker-cookies-2/etracker GmbH

På websitet https://www.hansapark-feedback.de (HANSA-PARKs-officielle stemme):

Cookiens navnCookiens artLevetidSat afCookiens formål
phpsessionFunktionel48 timerHANSA-PARKNøgle til adgang til feedbacks, der er afgivet
cb-enabledFunktionel1 årHANSA-PARKStatus, om cookiebaren blev vist eller bekræftet

I HANSA-PARK-appen:

Cookiens navnCookiens artLevetidSat afCookiens formål
phpsessionFunktionalSessionHANSA-PARKNødvendig til appens funktionalitet, f.eks. til kommunikation med HANSA-PARKs API til online-shoppen.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen

3. Opbevaringstidsrum / tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Cookies gemmes på brugerens computer og sendes af denne til vores side. Derfor har du som bruger også fuld kontrol over anvendelsen af cookies. Med en ændring af indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller indskrænke overførslen af cookies. Allerede gemte cookies kan til enhver tid slettes. Det kan også ske automatisk. Deaktiveres cookies fra vores website, kan visse websitefunktioner eventuelt ikke udnyttes i fuldt omfang.

VI. Nyhedsbrev

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

På vores website kan brugere abonnere vores gratis nyhedsbrev. Forsendelse af nyhedsbrevet sker i henhold til vores databeskyttelseserklæring og som reklame for egne produkter og tjenesteydelser. Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet overføres oplysningerne fra indtastningsmasken til os.

 • E-mail-adresse
 • For- og efternavn (frivilligt)

Ved tilmeldingen indsamles følgende data:

 • IP-adresse for besøgscomputeren
 • Tidspunkt for tilmelding og bekræftelse
 • Åbning af nyhedsbrevet
 • Åbning af fremmede links i nyhedsbrevet

Til tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte double-opt-in-metode. Det har til følge, at vi efter tilmeldingen sender en e-mail til den anførte e-mail-adresse, hvori vi beder brugeren om bekræftelse af, at tilsendelsen af nyhedsbrevet er ønsket. Bekræftes tilmeldingen ikke inden for 24 timer, vil informationerne blive spærret og automatisk slettet efter 24 timer.

Den eneste obligatoriske oplysning for tilsendelse af nyhedsbrevet er alene e-mail-adressen. Indtastning af andre, særligt markerede data er frivillig og anvendes til at kunne tiltale modtageren personligt. Efter dennes bekræftelse gemmer vi kun e-mail-adressen til tilsendelse af nyhedsbrevet.

Ønsker brugere at bestille vores nyhedsbrev, har vi foruden e-mail-adressen brug for en bekræftelse af, at brugeren er indehaver af den anførte e-mail-adresse og er indforstået med modtagelsen af nyhedsbrevet. Disse data anvendes kun med henblik på at kunne sende nyhedsbrevet og på at kunne dokumentere vores tilsvarende berettigelse. En videregivelse af data til tredjemand finder ikke sted.

Indtastning af dit navn er frivillig og anvendes udelukkende til at kunne tiltale modtageren personligt i nyhedsbrevet.

Derudover gemmer vi hhv. de anvendte IP-adresser og tidspunktet for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med fremgangsmåden er at have belæg for tilmeldingen og i givet fald for et muligt misbrug af personoplysninger.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen for behandling efter tilmelding og samtykke,
§ 7, stk. 3 i den tyske konkurrencelov om forsendelse efter salg af en vare eller en tjenesteydelse.

3. Opbevaringstidsrum

Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige for indsamlingens formål. Brugers e-mail-adresse gemmes derfor i den tid, abonnementet af nyhedsbrevet er aktivt.

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Samtykket til forsendelse og dermed til opbevaring kan til enhver tid med virkning fremover tilbagekaldes (på https://my.hansapark.de/newsletter/unsubscribe, pr. afbestillingslink i nyhedsbrevet, pr. e-mail til datenschutz@hansapark.de eller til kontaktdataene i kolofon).

5. Videregivelse af data til tredjemand - Oplysninger vedr. nyhedsbrev-IT-firmaet

HANSA-PARK anvender tjenester fra „Episerver Campaign “ til at udsendelse af nyhedsbrevet til sine modtagere. Udbyder er Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany. Yderligere informationer om dette finder du i databeskyttelseserklæringen fra Episerver GmbH på https://www.episerver.de/legal/privacy-statement.

IT-firmaet anvendes grundet vores berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen og en databehandlingskontrakt i henhold til art. 28, stk. 3, s. 1 i databeskyttelsesforordningen.

IT-firmaet kan anvende modtagerens data i pseudonymiseret form, dvs. uden tilknytning til en bruger, til optimering eller forbedring af egne services, f.eks. til teknisk optimering af forsendelse og præsentation af nyhedsbrevet eller til statistiske formål. IT-firmaet benytter sig imidlertid ikke af oplysningerne om modtageren af vores nyhedsbrev til selv at henvende sig til denne eller til at videregive dataene til tredjemand.

VII. Sæsonkortmailings

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Vores sæsonkortindehavere har på https://my.hansapark.de/mail mulighed for at abonnere vores specielle sæsonkortmailing. Forsendelsen sker i henhold til vores databeskyttelseserklæring og orienterer specielt om salget af vores HANSA-PARK-sæsonkort og andre informationer i den forbindelse. Interesserede kan vælge, om de ønsker informationerne pr. e-mail, post eller på begge begge dele.

Ved tilmeldingen til sæsonkortmailingen pr. post overføres oplysningerne fra indtastningsformularen til os.

 • Sæsonkort-nr.
 • Fødselsdato

→ Dermed er en klar tilknytning til kontraktdataene sikret, sådan at posten kan sendes til den pågældende kunde på den deponerede adresse.

Ved tilmeldingen indsamles desuden følgende data:

 • IP-adresse for besøgscomputeren
 • Tidspunkt for tilmelding

Den eneste obligatoriske oplysning for tilsendelse af sæsonkortmailings er alene sæsonkort-nr. med sæsonkortindehavers fødselsdato. Dermed er en klar tilknytning til dennes kontraktdata sikret, sådan at posten kan sendes til den pågældende kunde på den deponerede adresse.

Ved tilmeldingen til sæsonkortmailingen pr. e-mail overføres oplysningerne fra indtastningsformularen til os.

 • Sæsonkort-nr.
 • Fødselsdato
 • E-mail-adresse

Ved tilmeldingen indsamles følgende data:

 • besøgscomputerens IP-adresse
 • tidspunkt for tilmelding og bekræftelse

Til tilmelding til vores sæsonkortmailing anvender vi den såkaldte double-opt-in-metode. Det har til følge, at vi efter tilmeldingen sender en e-mail til den anførte e-mail-adresse, hvori vi beder brugeren om bekræftelse af, at tilsendelsen af sæsonkortmailings er ønsket. Bekræftes tilmeldingen ikke inden for 24 timer, vil informationerne blive spærret og automatisk slettet efter 24 timer.

Den eneste obligatoriske oplysning for tilsendelse af sæsonkortmailing er alene e-mail-adressen. Efter bekræftelse af den, gemmer vi kun e-mail-adressen til tilsendelse af sæsonkortmailingen.

Ønsker brugere at bestille vores sæsonkortmailing, har vi foruden e-mail-adressen brug for en bekræftelse af, at brugeren er indehaver af den anførte e-mail-adresse og er indforstået med modtagelsen af sæsonkortmailingen. Dataene indsamles kun med henblik på at kunne sende sæsonkortmailingen og på at kunne dokumentere vores tilsvarende berettigelse. En videregivelse af data til tredjemand finder ikke sted.

Derudover gemmer vi hhv. de anvendte IP-adresser og tidspunktet for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med fremgangsmåden er at have belæg for tilmeldingen og i givet fald for et muligt misbrug af personoplysninger.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen om behandling efter tilmelding og samtykke

3. Opbevaringstidsrum

Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige for indsamlingens formål. Brugers e-mail-adresse gemmes derfor i den tid, abonnementet af sæsonkortmailingen er aktivt.

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Samtykket til forsendelse og dermed til opbevaring kan til enhver tid med virkning fremover tilbagekaldes (på https://my.hansapark.de/mail med et klik på „Helst ikke“, pr. e-mail til datenschutz@hansapark.de eller til kontaktdataene i kolofon).

5. Videregivelse af data til tredjemand - Oplysninger vedr. IT-firmaet

HANSA-PARK anvender tjenester fra „Episerver Campaign“ til forsendelse pr. e-mail af sine sæsonkortmailings. Udbyder er Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany. Yderligere informationer om dette finder du i databeskyttelseserklæringen fra Episerver GmbH på https://www.episerver.de/legal/privacy-statement.

IT-firmaet anvendes grundet vores berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen og en databehandlingskontrakt i henhold til art. 28, stk. 3, s. 1 i databeskyttelsesforordningen.

IT-firmaet kan anvende modtagerens data i pseudonymiseret form, dvs. uden tilknytning til en bruger, til optimering eller forbedring af egne services, f.eks. til teknisk optimering af forsendelse og præsentation af e-mails eller til statistiske formål. IT-firmaet benytter sig imidlertid ikke af oplysningerne om modtageren af vores mailings til selv at henvende sig til denne eller til at videregive dataene til tredjemand.

VIII. Konkurrencer

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Oplysninger afgivet inden for rammerne af en præmiekonkurrence anvender vi udelukkende til at finde frem til vinderen og til at tage kontakt til denne (art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen).

Vinderne vil blive underrettet skriftligt.

Brug af oplysningerne til reklameformål udelukkes.

Såfremt du har vundet, offentliggør vi kun med dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, s. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen en forkortelse af dit navn.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen om deltagelsen.

Art. 6, stk. 1, s. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen vedr. offentliggørelse i tilfælde af en gevinst.

3. Opbevaringstidsrum / tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Vi sletter disse data omgående efter præmiekonkurrencens ophør, efter overrækkelse af gevinsten, eller når du rejser indsigelse mod brugen af dine data.

IX. Registrering af kundekonto

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

På vores internetside https://my.hansapark.de giver HANSA-PARK brugerne mulighed for at registrere sig med angivelse af sine personoplysninger. Oplysningerne indtastes i en indtastningsformular, sendes til os og gemmes. En videregivelse af data til tredjemand finder ikke sted.

Følgende data indsamles inden for rammerne af registreringsprocessen:

 • E-mail-adresse
 • Adresseoplysninger (først efter indgåelse af købekontrakt eller frivillig oplysning)
 • Telefonnummer (først efter indgåelse af købekontrakt eller frivillig oplysning)
 • Kundehistorie (f.eks. tidspunkt for bestemte aktiviteter som "reset af password")

På registreringstidspunktet gemmes der derudover følgende data:

 • Brugerens IP-adresse
 • Tidspunkt for tilmelding og bekræftelse

Inden for rammerne af registreringsprocessen indhentes pr. double-opt-in-processen brugerens samtykke til behandling af disse data.

Tilknyttes der inden for rammerne af registreringen sæsonkort med kundekontoen, vil følgende oplysninger også blive indsamlet:

 • Sæsonkortindehaverens for- og efternavn
 • Sæsonkortindehaverens adressedata
 • Sæsonkortindehaverens fødselsdato
 • Sæsonkortindehaverens telefonnummer (frivillig oplysning)
 • Kontraktdata (sæsonkortindehaverens sæsonkort-nr.)

En registrering af brugeren er nødvendig til at stille bestemte indhold og ydelser til rådighed på vores websiite:

 • Afhentning af informationer
 • Kontaktforespørgsel

En registrering af brugeren er desuden nødvendig til opfyldelse af en kontrakt med brugeren eller til gennemførelse af tiltag før indgåelse af kontrakten:

 • Bestilling af varer og tjenesteydelser
 • Reserveringer af enhver art

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. Et supplerende retsgrundlag for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, når registreringen tjener til opfyldelse af en kontrakt, hvor kontrahenten er brugeren eller til gennemførelse af tiltag før indgåelse af kontrakten.

3. Opbevaringstidsrum

Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige for indsamlingens formål.

Det er for de under registreringsprocessen indsamlede data tilfældet, når registreringen på vores internetside ophæves eller ændres.

Det er for de under registreringsprocessen indsamlede data til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af tiltag før indgåelse af kontrakten tilfældet, når disse data ikke længere er nødvendige til gennemførelse af kontrakten. Også efter indgåelsen af kontrakten kan det være nødvendigt at gemme kontrahentens personoplysninger til at kunne opfylde kontraktlige eller lovlige forpligtelser.

Disse skyldes

 • løbende gældsforhold
 • forældelsesfrister for mangelsbeføjelser
 • skattemæssige opbevaringsfrister

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at opløse registreringen. De gemte oplysninger om din person kan du til enhver tid lade ændre.

En sletning af oplysningerne kan til enhver tid ske ved at logge sig på brugerprofilen eller ved tilsendelse af en e-mail til datenschutz@hansapark.de.

Er dataene nødvendige til opfyldelse af en kontrakt eller til gennemførelse af tiltag før indgåelse af kontrakten, er en sletning af dataene før tiden kun mulig, såfremt kontraktlige elle lovbestemte forpligtelser ikke er til hinder for sletningen.

X. Data i forbindelse med din første kontakt

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Sender du os forespørgsler via kontaktformularen, vil vi gemme dine oplysninger fra formularen eller via e-mail-adressen stillet til rådighed til optagelse af kontakt, inkl. de af dig anførte kontaktdata alene med henblik på behandling af den pågældende forespørgsel og i tilfælde af efterfølgende spørgsmål.

På tidspunktet for afsendelse af meddelelsen gemmes der derudover følgende data:

 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for afsendelsen

Til databehandlingen indhentes dit samtykke inden for rammerne af afsendelsen, og der henvises til databeskyttelseserklæringen.

Som et alternativ er en kontaktoptagelse via den anførte e-mail-adresse mulig. I givet fald vil brugerens personoplysninger sendt med e-mailen blive gemt.

En videregivelse til tredjemand finder i den forbindelse ikke sted. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af forespørgslen.

Behandling af personoplysningerne fra indtastningsformularen anvendes udelukkende til behandling af kontaktoptagelsen. I tilfælde af kontaktoptagelse pr. e-mail foreligger der her også den nødvendige, berettigede interesse i databehandlingen.

De andre indsamlede personoplysninger under afsendelsesprocessen anvendes til at forhindre et misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden af vores informationstekniske systemer.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for databehandlingen er, når brugers samtykke foreligger, art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. Retsgrundlag for behandlingen af data sendt i forbindelse med tilsendelse af e-mail er art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Er formålet med e-mail-kontakten en indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget desuden også art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

3. Opbevaringstidsrum

Dataene slettes, når de ikke længere er nødvendige for indsamlingens formål. For personoplysningerne fra kontaktformularens indtastningsformular og for oplysninger sendt pr. e-mail er det tilfældet, når den pågældende konversation med bruger er afsluttet.

Konversationen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at de faktiske forhold er opklarede.

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Bruger har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysningerne. Tager brugeren kontakt til os pr. e-mail på info@hansapark.de eller datenschutz@hansapark.de kan denne til enhver tid rejse indsigelse mod opbevaringen af sine personoplysninger. I givet fald kan forespørgslen ikke fortsættes.

Alle personoplysninger, der gemmes i forbindelse med kontaktoptagelsen, vil i givet fald blive slettet.

XI. Ansøgninger

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Vi behandler personoplysninger, der meddeles os i forbindelse med en ansøgning, for at kunne bearbejde denne, altså for at kunne afgøre, om du er egnet til en arbejdsplads hos os, og om vi vil indbyde dig til en jobsamtale.

Vi bearbejder dataene modtaget fra dig på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, da vi skal gennemgå disse med henblik på en mulig ansættelseskontrakt mellem dig og HANSA-PARK. Du bedes undlade at sende os følsomme data i din ansøgning, som f.eks. oplysninger vedr. dit helbred eller religion, medmindre disse er tvingende nødvendige for din ansøgning. I modsat fald må vi kun behandle de følsomme data på grundlag af dit samtykke.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen

3. Opbevaringstidsrum

Vi gemmer dine ansøgningsoplysninger i tilfælde af en ansættelse - såfremt disse er nødvendige - i din personalemappe. Skulle en ansættelse desværre ikke være mulig, sletter vi dine personoplysninger seks (6) måneder efter meddelelse til dig om vores afgørelse. Derudover gemmer vi kun dine ansøgningsoplysninger i begge tilfælde til opfyldelse af eventuelle opbevaringspligter.

Kun i tilfælde af dit separate samtykke, vil vi gemme dine ansøgningsoplysninger længere end 6 måneder trods et afslag, for evt. at tage dig med i overvejelserne om en anden arbejdsplads og at tage kontakt til dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke fremover.

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Bruger har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysningerne. Tager brugeren kontakt til os pr. e-mail på info@hansapark.de eller datenschutz@hansapark.de kan denne til enhver tid rejse indsigelse mod opbevaringen af sine personoplysninger. I givet fald kan ansøgningen ikke tages i betragtning.

Alle personoplysninger, der gemmes i forbindelse med kontaktoptagelsen, vil i givet fald blive slettet.

XII. Data i forbindelse med bestilling, reservering eller køb

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Inden for rammerne af bestilling, reservering eller køb skal du stille de personoplysninger til rådighed, der er nødvendige for optagelse og gennemførelse af forretningsforbindelsen og de dermed forbundne pligter, eller til hvis indsamling vi er forpligtede. Uden disse data kan vi ikke besvare forespørgslerne og ikke indgå deraf følgende kontrakter. Vi anvender disse data også til i givet fald at give dig nye tilbud fra vores virksomhed eller til at gøre reklame for disse.

Det omfatter følgende kategorier af personoplysninger:

 • Stamdata (f.eks. navn, fornavn, adresse)
 • Fødselsdato
 • Kommunikationsdata
 • Kontraktoplysninger (f.eks. kundenummer)
 • Kundehistorie
 • Termindata
 • Planlægningsdata
 • Afregningsdata

2. Retsgrundlag for databehandlingen

a) Databehandling af berettiget interesse (art. 6, stk. 1, f i databeskyttelsesforordningen)

Vi bearbejder dine oplysninger på lovlig vis til sikring af vores berettigede interesser.

Det omfatter også anvendelsen af dine personoplysninger til

 • at lave egen reklame, medmindre du har rejst indsigelse mod anvendelsen af dine oplysninger;
 • gennemførelse af tiltag til forbedring og udvikling af services og/eller produkter, for at kunne tilbyde dig en individuel tiltale som kunde med skræddersyede tilbud;
 • gennemførelse af markeds- og opinionsundersøgelser eller til at lade disse gennemføre af markeds- og meningsanalysefirmaer. Derved får vi et overblik over vores produkters, tjenesteydelsers og vores kommunikations transparens og kvalitet og kan justere eller udforme disse i overensstemmelse med kundernes ønsker;
 • at gøre lovkrav gældende og til forsvar i forbindelse med retlige tvister;
 • anonymiseret anvendelse af dine data til analyseformål
 • sikring af IT-sikkerheden og den løbende IT-drift;
 • i givet fald at gennemføre tiltag med henblik på bygnings- og parksikkerheden (f.eks. adgangskontroller);

Skulle vi ønske at behandle dine personoplysninger til et forinden ikke omtalt formål, vil vi informere dig om dette inden for rammerne af lovbestemmelserne.

b) Lovbestemt databehandling (art. 6, stk. 1, c i databeskyttelsesforordningen)

Vores virksomhed er underkastet diverse lovbestemte forpligtelser (f.eks. skattelove, Handelsgesetzbuch), der gør en behandling af dine oplysninger nødvendig til opfyldelse af loven. Til disse behandlingsformål hører især tiltag til forebyggelse af bedrageri og pengevaskning, til opfyldelse af skattemæssige kontrol- og anmeldelsespligter samt evaluering og styring af virksomhedsrelevante risici.

3. Opbevaringstidsrum

Vi gemmer dine personoplysninger til ovennævnte formål. En første behandling af dine data finder sted fra tidspunktet for indsamlingen, såfremt du eller tredjemand meddeler os disse. Vi sletter dine personoplysninger, når kontraktforholdet med dig er ophørt, samtlige gensidige krav er opfyldt, og når der ikke eksisterer andre lovbestemte opbevaringspligter eller retfærdiggørelser for opbevaringen. I den forbindelse er der bl.a. tale om opbevaringspligt i henhold til Handelsgesetzbuch (HGB) og den grundlæggende tyske skattelov (AO). Det betyder, at vi senest efter udløbet af den lovbestemte opbevaringspligt, der i reglen udgør 10 år, vil slette dine personoplysninger. Derudover bedømmes opbevaringstiden også efter de inden for rammerne af vores interesseafvejning relevante lovbestemte forældelsesfrister, der f.eks. i henhold til §§ 195 ff. i BGB i reglen er 3 år, men som i visse tilfælde også kan udgøre op til 30 år.

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

I tilfælde af spørgsmål eller klager vedr. databeskyttelse er du velkommen til at henvende dig til os (HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG, Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf, e-mail: datenschutz@hansapark.de).

Du har ret til oplysninger i medfør af art. 15 i databeskyttelsesforordningen, ret til berigtigelse i medfør af art. 16 i databeskyttelsesforordningen, ret til sletning i medfør af art. 17 i databeskyttelsesforordningen, ret til begrænsning af behandling i medfør af art. 18 i databeskyttelsesforordningen samt ret til dataportabilitet i medfør af § 20 i databeskyttelsesforordningen. På gennemførelsen af oplysningsretten og sletningsretten finder indskrænkningerne i §§ 34 og 35 i persondataloven anvendelse. Derudover har du ret til at klage ved en datatilsynsmyndighed (art. 77 i databeskyttelsesloven i forbindelse med § 19 i persondataloven).


Indsigelsesret i enkelttilfælde

Såfremt vi gennemfører en databehandling til varetagelse af vores berettigede interesser (se pkt. III., 2. ovenfor) har du af grunde, der opstår i forbindelse med din specielle situation, til enhver tid ret til at rejse indsigelse mod behandlingen. Det omfatter også retten til at rejse indsigelse mod behandling til reklameformål. Rejser du indsigelse, vil vi afstå fra at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan gøre tvingende, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen gældende, der har større vægt end dine interesser, rettigheder og friheder, eller når behandlingen tjener til at gøre retlige krav gældende eller til at udøve eller forsvare disse.


Indsigelsesret reklame

Skulle vi også behandle dine personoplysninger til at lave direkte markedsføring med, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod dette; det samme gælder også i givet fald for en gennemført profilering, såfremt dette står i forbindelse med tilsvarende reklametiltag. Rejser du indsigelse mod behandling til reklameformål, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål.


Tilbagekaldelsesret for et samtykke

Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning fremover (se pkt. III.2. ovenfor). Databehandling på grundlag af dit samtykke.). Ved tilbagekaldelse af samtykket berøres retmæssigheden af behandlingen gennemført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen ikke.

Indsigelse/tilbagekaldelse kan ske uformelt, f.eks. pr. post eller pr. e-mail.

5. Videregivelse af data til tredjemand - Oplysninger vedr. e-mail-IT-firmaet

HANSA-PARK anvender tjenester fra „Episerver Campaign“, til at sende e-mails til sine modtagere fra webshoppen https://my.hansapark.de. Udbyder er Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany. Yderligere informationer om dette finder du i databeskyttelseserklæringen fra Episerver GmbH på https://www.episerver.de/legal/privacy-statement.

IT-firmaet anvendes grundet vores berettigede interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen og en databehandlingskontrakt i henhold til art. 28, stk. 3, s. 1 i databeskyttelsesforordningen.

IT-firmaet kan anvende modtagerens data i pseudonymiseret form, dvs. uden tilknytning til en bruger, til optimering eller forbedring af egne services, f.eks. til teknisk optimering af forsendelsen og præsentationen af e-mails eller til statistiske formål. IT-firmaet benytter sig imidlertid ikke af oplysningerne om vores e-mail-modtagere til selv at henvende sig til disse eller til at videregive dataene til tredjemand.

XIII. Betaling

1. Betalingsmetoder i webshoppen:

Inden for rammerne af betaling i vores webshop indsamler vi bestemte personoplysninger om dig til at afvikle betalingen. Vi tilbyder diverse betalingsmetoder, for at gøre indkøbet i vores webshop så komfortabelt som muligt. Herunder bl.a. følgende tjenester:

 

a) Betaling pr. kreditkort

Endvidere tilbyder vi dig også en gennemførelse af dine betalinger pr. kreditkort (VISA- og Mastercard). I så tilfælde overfører vi dine data til vores payment service provider, BS Payone  GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (herefter kaldet BS Payone GmbH), der som tjenesteyder foretager en sammenligning af dine betalingsdata med de pågældende kreditinstitutter (VISA bzw. Mastercard). Debiteringen på dit kreditkort sker via en betalingsformular på betalingsplatformen fra BS Payone GmbH. Hos BS PAYONE GmbH er der tale om en virksomhed i Sparkasse-finansgruppen, der råder over mere end 20 års erfaringer inden for afviklingen af kontantløse betalinger og altid overholder de højeste sikkerhedsstandarder. Firmaet har således allerede været komplet PCI-DSS-certificeret i flere år. I den forbindelse er der tale om den såkaldte „Payment Card Industry Data Security Standard“, der beskriver et katalog af bindende regler til beskyttelse af følsomme kortindehaverdata. Denne beskyttelse skal virksomheder kunne garantere, når de gemmer, overfører eller behandler kreditkorttransaktioner.

Ved valg af en betalingsmetode (f.eks. kreditkortbetaling) inden for rammerne af HANSA-PARKs website genereres og gemmes et såkaldt alias for en betalingsmetode (en tilfældigt genereret, entydig tegnstreng). Dette alias fremsendes til BS Payone GmbH, hvor det gemmes sammen med betalingsdataene. Aliasset anvendes i det følgende som "erstatning" for de konkrete betalingsdata (f.eks. kreditkortnummer) i kommunikationen med BS Payone GmbH, sådan at kortdataene ikke skal fremsendes hver gang.

Ved betaling med kreditkort vil følgende data blive behandlet:

 • Stamdata
 • Kommunikationsdata
 • Korttype (VISA eller Mastercard)
 • Kortindehaverens navn
 • Kortnummer
 • Kontrolciffer
 • Gyldighed

I tilfælde af yderligere spørgsmål vedr. anvendelsen af dine personoplysninger kan du henvende dig til BS Payone pr. e-mail (privacy@bspayone.com) eller skriftligt (BS Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main).

b) Betaling via Giropay

Endvidere tilbyder vi dig også en gennemførelse af dine betalinger via "Giropay". I så tilfælde overfører vi dine data til vores payment service provider, BS Payone  GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (herefter kaldet BS Payone GmbH), der som tjenesteyder foretager en sammenligning af dine betalingsdata med de pågældende banker.

Med indtastning af stam- og kommunikationsdata samt bankregistreringsnummer på betalingsformularen fra betalingsplatformen hos BBS Payone GmbH vil du via en sikker onlineforbindelse blive ført til din normale homebanking-side. Efter anmeldelse pr. loginnavn og PIN vil du få vist en på forhånd udfyldt online-overførsel, der ikke kan ændres i. Du afslutter betalingen med indtastning af et gyldigt nøglenummer.

I tilfælde af yderligere spørgsmål vedr. anvendelsen af dine personoplysninger kan du henvende dig til BS Payone pr. e-mail (privacy@bspayone.com) eller skriftligt (BS Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main).

c) Betaling via Sofortüberweisung

Endvidere tilbyder vi dig også gennemførelse af dine betalinger via "Sofortüberweisung". I så tilfælde overfører vi dine data til vores payment service provider, BS Payone  GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (herefter kaldet BS Payone GmbH), der som tjenesteyder foretager en sammenligning af dine betalingsdata med betalingstjenesten "Sofortüberweisung".

Med indtastning af stam- og kommunikationsdata samt IBAN og SWIFT-BIC på betalingsformularen fra betalingsplatformen fra BBS Payone GmbH vil du via en sikker onlineforbindelse blive ført til din normale betalingsside af "Sofortüberweisung".

Sofortüberweisung er et tilbud fra SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland. Sofortüberweisung overtager dermed en onlinebetalingstjenestes funktion, der muliggør en kontantløs betaling af produkter og tjenesteydelser på internettet.

Ved de til Sofortüberweisung tilsendte personoplysninger er der i reglen tale om fornavn, efternavn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, e-mail-adresse eller andre data, der er nødvendige til en bestillingsafvikling, samt også data, der hænger sammen med bestillingen som f.eks. antal vareartikler, artikelnummer, fakturabeløb og skat i procent, fakturainformationer osv.

Denne fremsendelse er nødvendig til afvikling af din bestilling med den af dig valgte betalingsart, herunder især til bekræftelse af din identitet, til forvaltning af din betaling og kunderelationen.

Vær imidlertid venligst opmærksom på følgende: Sofortüberweisung kan i givet fald også videregive personoplysninger til leverandører, underleverandører eller andre tilknyttede virksomheder, såfremt dette er nødvendigt til opfyldelse af kontraktforpligtelserne for din bestilling, eller når personoplysningerne skal behandles eksternt.

Under visse omstændigheder overføres de til Sofortüberweisung tilsendte personoplysninger til kreditoplysningsbureauer af Sofortüberweisung. Denne dataoverførsel sker med henblik på identitets- og bonitetsvurdering i forbindelse med den af dig gennemførte bestilling.

Hvilke databeskyttelsesprincipper Sofortüberweisung lægger til grund ved behandlingen af dine data, fremgår af databeskyttelseshenvisningerne, der vises dig af Sofortüberweisung under betalingen.

I tilfælde af yderligere spørgsmål vedr. anvendelsen af dine personoplysninger kan du henvende dig til Sofortüberweisung pr. e-mail (datenschutz@sofort.com) eller skriftligt (SOFORT GmbH, Datenschutz, Theresienhöhe 12, 80339 München).

d) Betaling via Paydirekt

Betaling via "Paydirekt" er også mulig. I så tilfælde overfører vi dine data til vores payment service provider, BS Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (herefter kaldet BS Payone GmbH), der som tjenesteyder foretager en sammenligning af dine betalingsdata med betalingstjenesten "Paydirekt".

Med indtastning af stam- og kommunikationsdata og bekræftelse af en checkbox på betalingsformularen fra betalingsplatformen fra BBS Payone GmbH vil du via en sikker onlineforbindelse blive ført til din normale betalingsside af "Paydirekt".

Ved betaling via Paydirekt vil dine betalingsdata blive overført inden for rammerne af betalingsafviklingen til Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main.

Betalingsdata (f.eks. betalingsbeløb, oplysninger om betalingsmodtager) samt deltagers bekræftelse af, at betalingsdata er korrekte, indsamles, behandles og fremsendes til banken af Paydirekt GmbH til gennemførelse af Paydirekt-betalingen. Paydirekt GmbH autentificerer betalingen via den for deltageren deponerede autentificeringsproces. Banken autoriserer betalingen ved imddragelse af paydirekt GmbH overfor forhandleren. Paydirekt GmbH indsamler og gemmer transaktionsdataene fra Paydirekt-betalinger. Transaktionsdataene omfatter transaktionsreferencen og transaktions-ID samt informationer om varekurven, som Paydirekt GmbH modtager fra forhandleren, såfremt denne understøtter dette. Det gør en senere identificering og referencering af transaktionen f.eks. ved refunderinger) mulig for Paydirekt GmbH og banken, sådan at en tilknytning af transaktionen til den pågældende kunde er mulig. Til afvikling af refunderinger fremsender Paydirekt GmbH transaktionsdataene til banken.

Nærmere informationer fremgår af Paydirekts databeskyttelseserklæring på: https://www.paydirekt.de/agb/index.html

2. Betalingsmetoder i selve parken

Foruden kontantbetaling i € eller gængse fremmede valutaer kan du alternativt gennemføre betalingen i parken med EC-kort eller kreditkort (VISA- eller Mastercard).

I så tilfælde overfører vi dine personoplysninger til vores payment service provider, BS Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main (herefter kaldet BS Payone GmbH), der behandler disse:

 • Navn
 • Kreditkortdata (nummer, udløbsdato, sikkerhedsnummer)
 • Betalingsbeløb

Hos BS PAYONE GmbH er der tale om en virksomhed i Sparkasse-finansgruppen, der råder over mere end 20 års erfaringer inden for afviklingen af kontantløse betalinger og altid overholder de højeste sikkerhedsstandarder. Firmaet har således allerede været komplet PCI-DSS-certificeret i flere år. I den forbindelse er der tale om den såkaldte „Payment Card Industry Data Security Standard“, der beskriver et katalog af bindende regler til beskyttelse af følsomme kortindehaverdata. Denne beskyttelse skal virksomheder kunne garantere, når de gemmer, overfører eller behandler kreditkorttransaktioner.

I tilfælde af yderligere spørgsmål vedr. anvendelse af dine personoplysninger kan du henvende dig til BS Payone pr. e-mail (privacy@bspayone.com) eller skriftligt (BS Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main).

XIV. Webanalyse via Etracker

Vores websites https://www.hansapark.de, https://eventplaner.hansapark.de og https://my.hansapark.de benytter sig af tjenester fra Etracker til analyse af brugerdata. Udbyder er Etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Germany. Der anvendes i den forbindelse cookies, der gør en statistisk analyse af brugen af disse websites ved de besøgende samt visning af brugerrelaterede indhold eller reklame mulig. Cookies er små tekstfiler, der gemmes af internet browseren på brugerens slutenhed. Etracker cookies indeholder ingen informationer, der gør en identificering af brugeren mulig.

De med Etracker genererede data behandles og gemmes for websitetilbyderen af Etracker udelukkende i Tyskland og er dermed underkastede de strenge tyske og europæiske databeskyttelseslove og -standarder. Etracker blev i den forbindelse uafhængigt kontrolleret, certificeret og udmærket med databeskyttelseskvalitetsmærket ePrivacyseal (https://www.eprivacy.eu/kunden/vergebene-siegel/firma/etracker-gmbh/).

Databehandlingen sker på retsgrundlag af art. 6, stk. 1, litra a (samtykke) i EU-databeskyttelsesforordningen (EU-GDPR). Da vores besøgendes privatsfære har første prioritet for os, bliver IP-adressen så hurtigt som muligt anonymiseret hos Etracker, og tilmeldings- eller apparatnumre omdannes hos Etracker til en entydig nøgle, der ikke kan identificere en person. En anden anvendelse, sammenføring med andre data eller en videregivelse til tredjemand sker ikke igennem Etracker.

Du kan til enhver tid rejse indsigelse mod den ovenfor omtalte databehandling, såfremt den sker personrelateret.  Din indsigelse har ingen negative følger for dig.

Yderligere informationer fremgår af Etrackers databeskyttelseserklæring og brugsbetingelser på https://www.etracker.com/datenschutz/.

XV. App-analyse med Matomo

Vores HANSA-PARK-app anvender Matomo (tidligere „Piwik“). Der er tale om en såkaldt webanalysetjeneste. Matomo er et produkt fra InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand.

De indsamlede brugerinformationer (inkl. din IP-adresse forkortet forinden med 2 bytes) sendes til vores server og gemmes til brugeranalyseformål med henblik på en optimering af HANSA-PARK-appen. Din IP-adresse bliver omgående anonymiseret i processen inden tilsendelse til os, sådan at du som bruger er anonym for os. Matomo-softwaren kører udelukkende på tyske servere fra Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland.

Finder der aktiviteter sted på appen, gemmes følgende data:

 • To bytes af IP-adressen for brugerens besøgssystem.
 • Providerens navn
 • Arten af brugerens slutenhed
 • Gennemførte aktioner inden for appen
 • Hertil hører også:
  • Filer, der klikkes på og downloades
  • Link-kliks på videreførende websites
 • Tidspunkt for appens anvendelse og opholdets varighed
 • Hyppigheden af besøg på appen inkl. dennes undersider (”aktioner”)
 • Sluthedens lokation

Databehandlingen sker på retsgrundlaget i art. 6, stk. 1, litra f (berettiget interesse) i EU-databeskyttelsesforordningen. Vores berettigede interesse består i optimeringen af vores HANSA-PARK-app-tilbud. Da vores besøgendes privatsfære har første proritet for os, bliver IP-adressen så hurtigt som muligt anonymiseret hos Matomo, og tilmeldings- eller apparatnummer omdannes hos Matomo til en entydig nøgle, der ikke kan identificere en person. En anden anvendelse, sammenføring med andre data eller videregivelse til tredjemand sker ikke igennem Matomo.

Du kan forhindre anvendelsen af Matomo-softwaren med en tilsvarende tilpasning af din indstilling af HANSA-PARK-appen. (På "Accepter analyse af appen.) Det kan imidlertid være, at du i givet fald ikke kan benytte alle funktioner på HANSA-PARK-appen i fuldt omfang.

Nærmere informationer vedrørende Matomo-softwarens privatlivsindstillinger finder du på følgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

XVI. Webanalyse via Sentry

Vores website https://my.hansapark.de anvender softwaren „Sentry“ til tracking af fejl. Det kan være mange slags fejl, der opstår under brug af vores website https://my.hansapark.de f.eks. under et køb eller under brug af eksklusivområdet for indehavere af sæsonkort. Softwareudbyder er Functional Software, Inc., 132 Hawthorne St, San Francisco, CA 94107. Softwaren er installeret på en helt særlig, individuel server i Tyskland. Opbevaring af brugerens personoplysninger finder udelukkende sted på denne. En videregivelse af data til udbyderen af Sentry eller til tredjemand finder ikke sted.

I tilfælde af en fejl under besøget på vores website evalueres de såkaldte logfiles (vedr. logfiles, se ovenfor). Disse hjælper os med identificering af fejlen. Derved kan vi fjerne fejl fra vores website og optimere processerne.

Databehandlingen sker på retsgrundlag af art. 6, stk. 1, litra f (berettiget interesse) i EU-databeskyttelsesforordningen EU-GDPR). Vores berettigede interesse består i optimeringen af vores online-tilbud og vores internetoptræden.

De opsamlede data inden for softwaren ”Sentry” slettes automatisk efter senest 30 dage.

Du kan til enhver tid rejse indsigelse mod den ovenfor omtalte databehandling, såfremt den sker personrelateret. Din indsigelse har ingen negative følger for dig.

Yderligere informationer fremgår af Sentrys databeskyttelseserklæring og brugsbetingelser på https://sentry.io/privacy/ og på https://sentry.io/security/.

XVII. Anvendelse af YouTube-plugins

Vores website anvender pluginfunktionen fra YouTube platformen tilhørende Google LLC („Google“), San Bruno/Kalifornien, USA.

I den forbindelse integreres videoer på vores website af platformen YouTube. Det betyder, at videoer afspilles direkte på YouTube.com, men vises på vores site. Samtidig sættes der cookies af YouTube. Ved hvert besøg etableres der en forbindelse til YouTube-serverne. Derved får YouTube-serverne meddelelse om dit besøg på vores website. Personoplysninger gemmes, så vidt vi ved, ikke. Skulle du imidlertid være logget på din YouTube-account, gør du det muligt for YouTube, at sætte din browserhistorik i direkte relation til din personlige profil. Du har til enhver tid mulighed for at deaktivere denne identificering, når du forinden logger dig af din account.

Vi indsamler og behandler dine data med disse cookies på basis af dit samtykke (art. 6, stk.1, litra a i databeskyttelsesforordningen), for at vise dig personaliserede indhold, og derved forbedre din oplevelse på vores website.

Yderligere informationer fremgår af YouTubes databeskyttelseserklæring på https://www.youtube.de/t/privacy.

XVIII. YouTube og Google +

HANSA-PARK råder over brugerkonti hos YouTube og Google +. De to platforme drives af Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Fra vores side sker der ingen behandling af dine personoplysninger på platformene.

Hvilke data og den måde de behandles på af operatøren Google LLC inden for rammerne af et websitebesøg eller inden for rammerne af din registrering dér af Google LLC, fremgår af Google LLC's databeskyttelseserklæring.

Som udbyder af profilen har vi intet kendskab til indholdet af de overførte data samt Googles brug af disse.

Du har med installationen af tilsvarende add-ons i din browser mulighed for at forhindre indlæsningen af Google plugins.

Yderligere informationer fremgår af Googles databeskyttelseserklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XIX. Brug af mobile app

Vi stiller en mobile app til din rådighed, som du kan downloade på din mobile slutenhed. Ved download af appen overføres de nødvendige informationer til appstoren, herunder især brugernavn, e-mail-adresse og kundenummeret på din account, downloadtidspunkt, i givet fald betalingsoplysninger og det individuelle apparatnummer. På dataindsamlingen har vi imidlertid ingen indflydelse og er ikke ansvarlige for denne. Vi behandler de data, der er stillet til rådighed, såfremt det er nødvendigt for download af appen på din smartphone. Derudover gemmes de ikke.

Databehandling hos appstores: For at kunne erhverve og installere appen, vil du i givet fald forinden skulle indgå en brugeraftale med en tredje udbyder som f.eks. iTunes SARL eller Google LLC (herefter kaldet „tredjeudbyder“) om adgang til den pågældende tredjeudbyders portal eller onlineshop. Vi er ikke del af en sådan aftale og har ingen indflydelse på tredjeudbyders databehandling. Hvilke data og den måde de behandles på af tredjeudbyderen inden for rammerne af registreringen på tredjeudbyders portal, fremgår af den pågældende tredjeudbyders databeskyttelseserklæring.

Processing of personal data by the app itself: No personal data are processed.

XX. Kommunikation i HANSA-PARK-Sprachrohr

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

Sender du os din forespørgsel i vores feedbacksystem, „HANSA-PARK-Sprachrohr“, via domænet https://www.hansapark-feedback.de i form af et feedback, vil dine oplysninger på formularen eller via e-mail-adressen til kontaktering, inklusive de af dig deri anførte kontaktdata, blive gemt hos os med henblik på behandling af den pågældende forespørgsel og i tilfælde af senere spørgsmål.

Følgende data indsamles:

 • E-mail-adresse (frivillig)
 • For- og efternavn (frivillig)

På tidspunktet for afsendelse af meddelelsen gemmes der derudover følgende data:

 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for afsendelsen

Til databehandlingen indhentes dit samtykke inden for rammerne af afsendelsen, og der henvises til databeskyttelseserklæringen.

Som et alternativ er en kontaktoptagelse via den anførte e-mail-adresse mulig. I givet fald vil brugerens personoplysninger sendt med e-mailen blive gemt.

En videregivelse til tredjemand finder i den forbindelse ikke sted. Oplysningerne anvendes udelukkende til behandling af forespørgslen.

Behandling af personoplysningerne fra indtastningsformularen anvendes udelukkende til behandling af kontaktoptagelsen. I tilfælde af kontaktoptagelse per E-mail foreligger der her også den nødvendige, berettigede interesse i databehandlingen.

Andre indsamlede personoplysninger under afsendelsesprocessen anvendes til at forhindre et misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden af vores informationstekniske systemer.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for databehandlingen er, når brugers samtykke foreligger, art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen. Retsgrundlag for behandlingen af data sendt i forbindelse med tilsendelse af e-mail er art. 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen. Er formålet med e-mail-kontakten en indgåelse af en kontrakt, er retsgrundlaget desuden også art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen.

3. Opbevaringstidsrum

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for indsamlingsformålet. For personoplysningerne fra kontaktformularens indtastningsmaske og for oplysninger sendt pr. e-mail er det tilfældet, når den pågældende konversation med bruger er afsluttet.

Konversationen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at de faktiske forhold er endeligt opklarede.

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Bruger har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysningerne. Tager brugeren kontakt til os pr. e-mail på info@hansapark.de eller datenschutz@hansapark.de kan denne til enhver tid rejse indsigelse mod opbevaringen af sine personoplysninger. I givet fald kan forespørgslen ikke fortsættes.

Alle personoplysninger, der gemmes i forbindelse med kontaktoptagelsen, vil i givet fald blive slettet.

XXI. Deltagelse i events med indbudte gæster

1. Beskrivelse, omfang og formål med databehandlingen

HANSA-PARK gennemfører forskellige events med indbudte gæster. Herunder også bl.a. åbningsevents eller pressekonferencer.

Med din bindende tilmelding til en event giver du dit samtykke til bearbejdelse af de af dig anførte kontaktdata. Databehandlingen sker med henblik på arrangementets gennemførelse og skal muliggøre en kommunikation vedrørende dette. Hertil hører bl.a. også udarbejdelse af en deltagerliste, navnekort etc.

Skulle der under arrangementet laves film- og/eller fotooptagelser, erklærer du dig med din tilmelding indforstået med behandling og anvendelse af foto-, video- og lydoptagelser til dokumentationsformål og inden for rammerne af pr-arbejdet i HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG.

Det er arrangøren og de indbudte medierepræsentanter og gæster tilladt at lave, kopiere eller offentliggøre film- og fotooptagelser under arrangementet til dokumentations- og reklameformål. HANSA-PARK vil eventuelt offentliggøre sine optagelser på HANSA-PARKs website, i HANSA-PARK-nyhedsbrevet eller på HANSA-PARKs Youtube-kanal. Derudover kan optagelserne også anvendes til HANSA-PARK-pr-arbejdet og tilbydes andre medier.

Samtykket gives uden betaling og er tidsmæssigt og stedligt uindskrænket.

Gæster, der ikke er indforståede med en offentliggørelse, bedes undgå de pågældende områder eller tage kontakt til filmteams og fotografer.

Til planlægning og afvikling af events opbevarer vi følgende oplysninger om deltagerne:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-mail-adresse

Events, der bookes af kunder i HANSA-PARK, er ikke omfattede af denne ordning. I dette tilfælde opbevares der ingen deltagerlister, og der laves ingen foto-/filmoptagelser, medmindre der er indgået særaftaler.

2. Retsgrundlag for databehandlingen

Retsgrundlag for databehandlingen er det i forbindelse med den bindende tilmelding indgåede samtykke fra den indbudte gæst eller fra samarbejdspartneren, art. 6, stk.1, litra a i databeskyttelsesforordningen.

3. Opbevaringsvarighed

Vi behandler kun oplysningerne i den tid, der er påkrævet til planlægning eller gennemførelse af arrangementet eller på grund af gældende lovbestemmelser.

Skulle der foreligge et særligt samtykke fra deltagere, opbevarer vi gerne kontaktdataene ud over arrangementet, for senere at kunne sende indbydelser til andre events ud i fremtiden. Gæsterne kan til enhver tid fremover tilbagekalde deres samtykke.

4. Tilbagekaldelsesret og sletningsmulighed

Deltagerne har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde deres samtykke til behandling af personoplysningerne. Tager deltageren kontakt til os pr. e-mail på info@hansapark.de eller datenschutz@hansapark.de kan denne til enhver tid rejse indsigelse mod opbevaringen af sine personoplysninger. I så tilfælde kan en deltagelse i arrangementet ikke finde sted.

Alle personoplysninger, der gemmes i forbindelse med arrangementet, vil i givet fald blive slettet.

XXII. Videooptagelse

HANSA-PARK er som stort forsamlings- og forlystelsessted i henhold til § 4, stk. 1, pkt. 2, nr. 1 i den tyske persondatalov videoovervåget. De besøgendes, medarbejdernes og anlæggenes sikkerhed og beskyttelse prioriteres i den forbindelse meget højt oog er af en særlig vigtig interesse. Oplysninger knyttes ikke til bestemte personer. Optagelserne slettes automatisk, når der ikke foreligger indberetninger om evt. hændelser. HANSA-PARK bærer ansvaret.

XXIII. Dine rettigheder i detaljer

Såfremt vi behandler dine  personoplysninger på vores website, er du "den registrerede" i henhold til databeskyttelsesforordningen. Du har følgende rettigheder over for os:

1. Oplysningsret

Du kan kræve en bekræftelse fra os, om vi behandler dine data med personoplysninger. Skulle en sådan behandling finde sted, kan du kræve oplysninger af os om følgende informationer:

 • De formål, til hvilke personoplysninger behandles.
 • Kategorierne af personoplysninger, der behandles.
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, til hvilke dine personoplysninger er blevet eller vil blive leveret.
 • Den planlagte opbevaringstid af dine personoplysninger, eller, såfremt det ikke er muligt bedømme dette konkret, kriterier for fastlæggelse af opbevaringstiden.
 • Om der eksisterer en klageret ved et klagetilsyn.
 • Alle informationer, der står til rådighed om oprindelsen af dataene, når personoplysningerne ikke indsamles hos dig.
 • Om der eksisterer en automatiseret beslutningsformulering inkl. profilering i henhold til art. 22, stk. 1 og 4 i databeskyttelsesforordningen og - i det mindste i disse tilfælde - fyldestgørende informationer om den involverede logik samt om omfanget og de tilstræbte virkninger af en sådan behandling for dig.

Endvidere har du ret til at kræve oplysninger om, hvorvidt dine personoplysninger videregives til et tredje land eller til en international organisation. I den forbindelse kan du forlange at blive underrettet om de egnede garantier i henhold til art. 46 i databeskyttelsesforordningen i forbindelse med videregivelsen.

2. Ret til berigtigelse

Du har over for os ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse af dine personoplysninger, såfremt behandlingen af dine data er urigtig eller ufuldstændig. Skulle dette være tilfældet , vil vi foretage berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

3. Ret til begrænsning af behandling

Du har under efterfølgende forudsætninger ret til at kræve behandlingen af dine personoplysninger begrænset:

 • Når du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger i en periode, der gør det muligt for os at kontrollere rigtigheden af disse data.
 • Når behandlingen er uretmæssig, og du afviser sletningen af dine personoplysninger og i stedet forlanger en begrænsning af brugen.
 • Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger med henblik på en behandling, men du imidlertid har brug for disse til fremsættelse af krav, udøvelse eller forsvar af lovlige krav.
 • Når du har rejst indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen, og det endnu ikke står fast, om vores berettigede grunde overvejer dine grunde.

Har du krævet en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, må disse data - bortset fra deres opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller til at gøre krav gældende, til udøvelse eller forsvar af lovlige krav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af vigtige samfundsinteresser i unionen eller en medlemstat. Du bliver underrettet af os, inden begrænsningen bliver ophævet.

4. Ret til sletning

Du kan forlange en sletning uden unødig forsinkelse af dine personoplysninger. Vi er forpligtede til at slette dataene uden unødig forsinkelse, såfremt en af de følgende grunde passer:

 • Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, de blev indsamlet til eller blev behandlet på en anden måde.
 • Du tilbagekalder et i givet fald eksisterende samtykke, som behandlingen støttede sig på i henhold til art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a i databeskyttelsesforordningen, og der mangler et andet retsgrundlag for en videre behandling.
 • Du rejser indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen, og der ikke foreligger vigtige, berettigede grunde til behandlingen.
 • Du rejser indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 2 i databeskyttelsesforordningen med henblik på direkte markedsføring.
 • Dine personoplysninger blev uretmæssigt behandlet.
 • Sletningen af dine personoplysninger er nødvendig til opfyldelse af en retlig forpligtelse i henhold til unionsretten eller medlemsstaternes ret, som vi er underkastede.
 • Dine personoplysninger blev indsamlet med hensyn til tjenester tilbudt af informationsselskabet i henhold til art. 8, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen.

Har vi offentliggjort dine personoplysninger, og er vi forpligtede til sletning af disse i henhold til art. 17, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen, træffer vi med hensyntagen til den teknologi, der står til rådighed, og til implementeringsomkostningerne rimelige foranstaltninger til at informere de ansvarlige for databehandlingen om, at du af denne/disse har krævet en sletning af alle links til disse personlige data, kopier eller replikationer.

Din ret til sletning består ikke, når behandlingen er nødvendig.

 • til udøvelse af retten til fri meningsytring og information;
 • til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som behandlingen ifølge unionsretten eller medlemsstaternes ret, som vi er underkastede, kræver, eller til varetagelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, og som vi har fået pålagt.
 • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i henhold til art. 9, stk. 2, litra h og i samt art. 9, stk. 3 i databeskyttelsesforordningen;
 • af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål i henhold til art. 89, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen, såfremt den i stk. 1 omtalte ret formodentlig gør en realisering af målene i behandlingen umulig eller indskrænker den alvorligt, eller
 • til fremsættelse af krav eller til udøvelse eller forsvar af lovlige krav.

5. Ret til oplysning

Har du gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning af databehandlingen gældende over for os, er vi forpligtede til at informere alle modtagere, der har fået dine personoplysninger, om berigtigelsen eller sletningen af dataene eller begrænsningen af databehandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller at være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger.

Du har over for os ret til information om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage egne personoplysninger, som du i givet fald har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. For det andet indebærer retten mulighed for at overføre dataene til en anden dataansvarlig uden hindring fra vores side, såfremt

 • databehandlingen baserer på et samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a i databeskyttelsesforordningen eller på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen, og
 • databehandlingen sker automatiseret.

Endvidere har du i den forbindelse ret til at lade dine personoplysninger overføre direkte fra os til en anden ansvarlig, såfremt det er teknisk muligt. Andre personers rettigheder og pligter må ikke berøres negativt af dette.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af personoplysninger, der er nødvendige til varetagelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt.

Inden for rammerne af tilbuddet på vores website går vi for tiden ikke ud fra, at der behandles data, der er underkastet retten til dataportabilitet.

7. Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at rejse indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger, der finder sted på grund af art. 6, stk. 1, litra e eller f i databeskyttelsesforordningen; det gælder også for en profilering på grundlag af disse bestemmelser.

Vi afstår i så fald fra at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan gøre tvingende, beskyttelsesværdige grunde for behandlingen gældende, der har større vægt end dine interesser, rettigheder og friheder, eller når behandlingen tjener til at gøre retlige krav gældende eller til at udøve eller forsvare disse.

Behandles dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til den slags reklameformål; det samme gælder i givet fald for en profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Rejser du indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til disse formål.

Du har i forbindelse med brugen af tjenester fra informationsselskabet - trods direktiv 2002/58/EF - mulighed for at gøre brug af din indsigelsesret via en automatiseret proces, hvor der anvendes tekniske specifikationer.

8. Ret til tilbagekaldelse af det databeskyttelsesretlige samtykke

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit databeskyttelsesretlige samtykke. Igennem tilbagekaldelse af samtykket berøres retmæssigheden af behandlingen gennemført på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen ikke.

9. Automatiseret afgørelse i det enkelte tilfælde inkl. profilering

Du har ret til ikke at blive underkastet en afgørelse, der baserer udelukkende på en automatiseret databehandling - inkl. profilering - der får retlig virkning for dig, eller der indskrænker dig på samme måde i stort omfang. Sådanne databehandlinger sker ikke hos os.

10. Ret til klage til en tilsynsførende myndighed

Du har trods eventuelle andre klagerettigheder ret til klage til en tilsynsførende myndighed, herunder i medlemsstaten, hvor du opholder dig, hvor din arbejdsplads eller stedet for krænkelsen er, såfremt du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger strider mod databeskyttelsesforordningen.