Impressum

Kolofon

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG,
Tysklands eneste oplevelsespark ved havet

Tjensteudbyder af websitet hansapark.de og dettes subdomains:

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG
Am Fahrenkrog 1
23730 Sierksdorf
Tyskland

Telefon: +49 (0) 45 63 / 4 74 - 0
Telefax: +49 (0) 45 63 / 4 74 - 100
E-mail: info@hansapark.de

Adm. direktør:

Christoph Andreas Leicht

Handelsregister:

Lübeck, HRA 1196

Momsregistreringsnummer:

DE 135234333

Personlig ansvarlige interessenter:

Christoph Andreas Leicht

og

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark
Verwaltungs-GmbH
Hovedsæde Sierksdorf RG Lübeck HRB 12988 HL

Ansvarlig for indholdet (§ 55 i den tyske overenskomst mellem delstaterne om radio og telekommunikation (RStV)):

HANSA-PARK Freizeit- und
Familienpark GmbH & Co. KG
Christoph Andreas Leicht
Am Fahrenkrog 1
23730 Sierksdorf
Tyskland

Datasikkerhedsansvarlig:

Wolfgang Wiemann
Tel: +49 (0)4563/474-0
E-mail: datenschutz@hansapark.de

Links:

På vores website stiller vi i givet fald også hyperlinks til andre websites til rådighed. For indholdet på fremmede linksider er vi ikke ansvarlige og har heller ikke indflydelse på disse. En omfattende kontrol af fremmede linksider kan vi ikke gennemføre, og især ikke da ændringer af indholdet altid er mulig. Vi overtager under ingen omstændigheder indholdet af fremmede linksider. Skulle du konstatere lovovertrædelser på en fremmed linkside, beder vi om en kort meddelelse, således at vi kan kontrollere, om linket evt. bør fjernes.

Databeskyttelse:


Detaljer se Databeskyttelseserklæring

© Copyright / Ophavsretspåtegning:

Alle logoer, billeder, tekster og andre indhold på websitet hansapark.de fra HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG og dettes subdomains er i reglen ophavsretligt, navneretligt og/eller varemærkeretligt beskyttede til fordel for HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG.

HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG tillader kun download eller offentliggørelse af websitets billeder og tekster til udelukkende privat og ikkekommerciel brug eller i forbindelse med en journalistisk reportage under forudsætning af, at der i forbindelse med den pågældende offentliggørelse henvises entydigt og tydeligt til ophavs- og ejendomsrettighederne, der tilhører HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG, og såfremt HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG modtager et eksemplar af alle offentliggørelser (sendes venligst til: HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG, Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf, Tyskland).

Enhver anden brug, udbredelse og/eller offentlig gengivelse af beskyttet indhold fra websitet, hansapark.de, fra HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG og dettes subdomains kræver HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KGs forudgående, udtrykkelige samtykke.

E-mail-kommunikation / formularer:

Der kan opstå driftsforstyrrelser i modtagelsen af e-mails, sådan at disse i givet fald ikke kommer modtageren rettidigt i hænde. Af den grund har e-mails til HANSA-PARK ingen bindende virkning mht. iagttagelse af frister. Vi anbefaler derfor tilsendelse af tidskritiske eller presserende meddelelser til HANSA-PARK ad anden vej.

For at sikre, at din e-mail er korrekt modtaget, bør du bede modtageren om en skriftlig kvittering af modtagelsen.

E-mail-kommunikation er generelt usikker, da der principielt er mulighed for, at denne læses eller manipuleres af tredjemand. Af samme grund anbefaler vi at undlade tilsendelse af fortrolige, ukrypterede data pr. e-mail.

Informationer vedr. tvistbilæggelse:

Europa-Kommissionen stiller en online-platform til rådighed til tvistbilæggelse (såkaldt „OS-platform“), der er tilgængelig  på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi tilbyder for tiden for kontrakter indgået med os ingen muligheder for en alternativ tvistbilæggelse,  men er til trods for dette imidlertid i henhold til art. 14, stk. 1 i EU-forordning nr. 524/2013 forpligtede til at anføre linket til OS-platformen og derudover via vores følgende e-mail-adresse info@hansapark.de at informere om denne.